2012-05-16

Lackning!

Lackning, kör med tryckluftsfärgspruta denna gång. Ser hyggligt ut efter första skiktet.